Prowadzący

o. Józef Witko OFM

Ojciec Józef Witko OFM franciszkanin, kaznodzieja i uczestnik ruchu charyzmatycznego, od kilkunastu lat sprawuje Msze św. w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. Każdego roku uczestniczy w nich kilkadziesiąt tysięcy osób. Autor kilkunastu książek w tym m.in.: „Uzdrawiającej mocy Ducha Św.”, „Jezusie Synu Dawida ulituj się nade mną”, „Pan jest z Tobą, dzielny wojowniku”, „Wołaj do Mnie a odpowiem ci”, „Miłość zwycięża wszystko”, „Nie bój się wierz tylko”, „Czyściec”, „W miłości nie ma leku”, „Ja jestem Bogiem Abrahama Izaaka Jakuba”, „Obyś skutecznie mi błogosławił” i „Oto uzdrowię Ciebie”.

 

owitko

Ojciec Józef Witko w Zambrowie

Grzegorz Bacik

Współpracuje z krakowskim Sekretariatem Ewangelizacji Ojców Franciszkanów Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Sekretarz ewangelizacji, a zarazem Wikariusz Prowincji Franciszkanów o. Teodor Knapczyk powierzył mi misję podjęcia posługi obejmującej pomoc ludziom uwikłanym w okultyzm, magię, satanizm itp. Moja praca obejmuje zarówno pomoc ofiarom okultyzmu, jak również koncentruje się na przestrzeganiu przed zgubnymi skutkami tych praktyk.
Ostatnie lata to niesamowity rozwój cywilizacyjny w zakresie przekazywania informacji. Rozwój ten przynosząc ludzkości wielkie i wymierne korzyści stał się, niestety również,okazją do rozwoju satanizmu i innego rodzaju nurtów wrogich chrześcijaństwu. Coraz więcej młodych ludzi nie mogąc zaznać miłości we własnych rodzinach, szuka
jakiejkolwiek akceptacji poza nią. Niestety coraz częściej ludzie ci są ofiarami agresywnej działalności sekt i grup satanistycznych. Także tym ludziom poświęcamy swą uwagę i kierujemy do nich pomoc. Poza bezpośrednią pomocą osobom pokrzywdzonym, celem naszym jest aktywna akcja uświadamiająca o tym co jest rzeczywistym powodem skuteczności okultyzmu. Bo dopiero świadomość, że mając do czynienia z wróżkami,
szamanami, uzdrowicielami, spirytystami wchodzimy w kontakt ze światem demonów, może sprawić, że człowiek uniknie wielu tragedii wywołanych właśnie takim kontaktem.
Moja posługa opiera się wyłącznie na współpracy z Ojcami Franciszkanami. Stwarza to pewnego rodzaju gwarancję, że moja praca jest zgodna z duchem Ewangelii i nauką Kościoła Katolickiego, a jednocześnie daje mi i osobom szukającym pomocy, stałą opiekę duszpasterską. (źródło: http://www.gbacik.is.net.pl/)

Grzegorz Bacik w Ciechanowcu